Dhoma për 1 person që përmban TV,Wifi etj.
1
18
Dhoma për 2 persona që përmban TV,Wifi etj.
1
24
Dhoma standarte për 3 persona të inkuadruar TV,Wifi etj.
3
2
Apartamenti per familje.
5
3
90